แนวทางการสร้างแบรนด์สู่ความเป็นเลิศในช่วงโควิด-19 | Best Practices for Brand Building during COVID-19

ปัจจุบัน เราอาจไม่สามารถทำการตลาดได้อย่างเคย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุด อย่าหยุดลงทุนกับแบรนด์ของตัวเอง

Ramadan during COVID-19

A data-driven look at how Coronavirus is changing consumer behaviours and the strategies Southeast Asian marketers should be implementing.

Location Planning

ada location planner business insights data analytics heatmap

Location Planner is a heatmap tool that displays the density of a target audience in a particular location.